Lopetusase loukkupyynnissä

 

 

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen on antanut riistanhoitoyhdistyksille  päivitetyn ohjeen ampuma-aselain nojalla annettavista harrastustodistuksista.

Ohjeeseen ja riistanhoitoyhdistyksen antamaan todistusmalliin,  samoin kuin hakemuslomakkeeseen, on tehty pykäläteksteihin  ampuma-aselain muutoksesta johtuneet päivitykset.

 

Ohje Riistanhoitoyhdistyksen ampuma-aselain nojalla antamat  ja todistusmallit ovat viestin liitteinä.  

  • todistus loukku- tai luolapyynnistä ampuma-aseasetus 44 e §
  • todistus loukku- tai luolapyynnin jatkumisesta ampuma-aselaki 53 a §

 

Dokumenttiarkistosta ohje löytyy  jakelukirjeet ja lausunnot-kansiosta ja todistusmallit lomakkeet- kansiosta: https://riistaweb.riista.fi/DA/Login

 

Harrastustodistuksen hakemuslomake löytyy riista.fi- sivuilta  https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/harrastustodistuslomake/

 

Todistuksen antamisesta, on se sitten myönteinen tai kielteinen, riistanhoitoyhdistys perii maksuasetuksen mukaisen maksun:

ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.