Ampumakoe

Ampumakoe lauantaina 6.8.2016 ja 27.8.2016

Ampumakoe lauantaina 30.7.2016

Karhun koetaulun kunnostaminen 20.7.2016

Ampumakokeiden vastaanottajien koulutus Ruovedellä 15.6.2016

AMPUMAKOKEESSA HUOMIOITAVAT MUUTOKSET

Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuivat – vaikutusta myös ampumakokeeseen

Metsästysasetuksen 16 a § päivitettiin 1.3.2020 lyijyttömiä luoteja koskevien paino- ja osumaenergiavaatimusten osalta seuraavasti:

2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea

VaiKutus ampumakokeeseen

Lyijyttömillä luodeilla ampumakokeessa noudatetaan uusia, matalampia paino- ja tehorajoja.  Lyijyä sisältävillä luodeilla paino- ja energiavaatimukset ovat ennallaan.

Aseen lainaaminen ampumakokeessa

Maaseudun Tulevaisuudessa uutisoinnissa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.939601) kyseenalaistettiin laina-aseen käyttökielto ampumakokeessa. Asia herätti keskustelua ja kyselyitä riistakeskukselle. Tulevana kautena toimimme edelleen voimassa olevien säännösten perusteella eli ampumakoeasetuksen ja sen muistion mukaisesti.

Muistiossa:

Pykälän 2 momentin mukaan ampujan olisi lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Vaatimuksella pyrittäisiin siihen, että ampujalla on käytössään ampumakokeessa itselleen tuttu ase ja että tämä varmistetaan ennen kuin ampuja alkaa suorittaa ampumakoetta.

MMM:n muistio: asetus ampumakokeesta löytyy:

https://mmm.fi/documents/1410837/5001717/Promemoria+%28p%C3%A5+finska%29.pdf/44c238c2-f2c9-4818-bfd2-672848122e52

Jokaisen ampumakokeen vastaanottajan on syytä kerrata aina ennen ampumakokeen valvontavuoroa Suomen riistakeskuksen päivitetty ampumakoeohjeistus  https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2018/04/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu.pdf

och på svenska https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2019/01/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu_sv-1.pdf

 

Ampumakoe 11.8.2018

AMPUMAKOKEESSA HUOMIOITAVAT MUUTOKSET

Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuivat – vaikutusta myös ampumakokeeseen

Metsästysasetuksen 16 a § päivitettiin 1.3.2020 lyijyttömiä luoteja koskevien paino- ja osumaenergiavaatimusten osalta seuraavasti:

2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea

VaiKutus ampumakokeeseen

Lyijyttömillä luodeilla ampumakokeessa noudatetaan uusia, matalampia paino- ja tehorajoja.  Lyijyä sisältävillä luodeilla paino- ja energiavaatimukset ovat ennallaan.

Aseen lainaaminen ampumakokeessa

Maaseudun Tulevaisuudessa uutisoinnissa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.939601) kyseenalaistettiin laina-aseen käyttökielto ampumakokeessa. Asia herätti keskustelua ja kyselyitä riistakeskukselle. Tulevana kautena toimimme edelleen voimassa olevien säännösten perusteella eli ampumakoeasetuksen ja sen muistion mukaisesti.

Muistiossa:

Pykälän 2 momentin mukaan ampujan olisi lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Vaatimuksella pyrittäisiin siihen, että ampujalla on käytössään ampumakokeessa itselleen tuttu ase ja että tämä varmistetaan ennen kuin ampuja alkaa suorittaa ampumakoetta.

MMM:n muistio: asetus ampumakokeesta löytyy:

https://mmm.fi/documents/1410837/5001717/Promemoria+%28p%C3%A5+finska%29.pdf/44c238c2-f2c9-4818-bfd2-672848122e52

Jokaisen ampumakokeen vastaanottajan on syytä kerrata aina ennen ampumakokeen valvontavuoroa Suomen riistakeskuksen päivitetty ampumakoeohjeistus  https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2018/04/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu.pdf

och på svenska https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2019/01/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu_sv-1.pdf