Metsästystilastoa

Tällä sivulla pyritään ylläpitämään ajan tasalla olevaa tietoa metsästyksen tuloksista.

Hirvenmetsästyksen tilanne vuodesta 2002 alkaen jahtikauden 2009 loppuun asti. Metsästyksen optimitaso näyttää nyt saavutetun ja kanta on pysynyt vakaana. Kaatoprosentti oli v. 2009 97,3% kun se vuotta aiemmin oli 85,9%. Metsään jäävä kanta on nyt 2,94 hirveä 1000 hehtaaria kohti, joka vastaa tavoitekantaa.

Vuoden 2009 hirvenmetsästys on päättynyt. Kaikkiaan kaadettiin 162 hirvieläintä eli kaatoluvista käytettiin 97,1%. Aikuisia hirviä kaadettiin 71, joista uroksia oli 38 ja naaraita 33 kpl. Vasoja kaadettiin 91, joista urosvasoja oli 42 ja naaraita 49 kpl. Metsään jäävä kanta vahvistui hieman viime vuodesta.

  • KAATOTILASTO JA KANTA.xls 33 KB
    Hirvenmetsästyksen tilanne välillä 2002 - 2009. kanta on kääntynyt liebään nousuun, joka huomioidaan syksyn hirviluvissa.

Metsäkaurissaaliin ilmoituslomake

http://riistaweb.riista.fi/kaurissaalis/