Ampumakoe

AMPUMAKOKEEN MUUTOKSIA

https://www.riistainfo.fi/muutokset-metsastysta-koskevassa-lainsaadannossa/vuonna-2017-voimaan-tulleet-muutokset/ampumakokeen-suorittaminen-pakolliseksi-villisian-ampumiseksi/

AMPUMAKOE JA SIINÄ OLEVAT VAATIMUKSET

Tästä voit tarkastaa ampumakoe- ja yleiset ampuma-asevaatimukset.

Ampumakokeen järjestämisessä on huomioitava:

  • Ampujalla ei ole oikeutta vaatia koelaukauksia.
  • Itseladattujen patruunoiden käyttäminen on sallittua. Käytettävä luotityyppi on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa-, puolivaippa- ja lyijyluoti.
  • Aseen liipaisimen laukaisuvastusta ei ole määrätty
  • Ampumakokeen suorittaneen on mahdollista saada ns. sarvimerkit peräkkäisinä vuosinasuorittamiensa ampumakokeiden perusteella. Merkit ovat 3, 5, 10, 20 ja 30 -vuotismerkkejä. Metsästäjän tulee esittää todiste suoritetuista ampumakokeista.

AMPUMAKOKEET

Tästä löydät kaikki Suomessa järjestettävät ampumakokeet.

AMPUMAKOKEESSA HUOMIOITAVAT MUUTOKSET

Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuivat – vaikutusta myös ampumakokeeseen

Metsästysasetuksen 16 a § päivitettiin 1.3.2020 lyijyttömiä luoteja koskevien paino- ja osumaenergiavaatimusten osalta seuraavasti:

2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea

VaiKutus ampumakokeeseen

Lyijyttömillä luodeilla ampumakokeessa noudatetaan uusia, matalampia paino- ja tehorajoja.  Lyijyä sisältävillä luodeilla paino- ja energiavaatimukset ovat ennallaan.

Aseen lainaaminen ampumakokeessa

Maaseudun Tulevaisuudessa uutisoinnissa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.939601) kyseenalaistettiin laina-aseen käyttökielto ampumakokeessa. Asia herätti keskustelua ja kyselyitä riistakeskukselle. Tulevana kautena toimimme edelleen voimassa olevien säännösten perusteella eli ampumakoeasetuksen ja sen muistion mukaisesti.

Muistiossa:

Pykälän 2 momentin mukaan ampujan olisi lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Vaatimuksella pyrittäisiin siihen, että ampujalla on käytössään ampumakokeessa itselleen tuttu ase ja että tämä varmistetaan ennen kuin ampuja alkaa suorittaa ampumakoetta.

MMM:n muistio: asetus ampumakokeesta löytyy:

https://mmm.fi/documents/1410837/5001717/Promemoria+%28p%C3%A5+finska%29.pdf/44c238c2-f2c9-4818-bfd2-672848122e52

Jokaisen ampumakokeen vastaanottajan on syytä kerrata aina ennen ampumakokeen valvontavuoroa Suomen riistakeskuksen päivitetty ampumakoeohjeistus  https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2018/04/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu.pdf

och på svenska https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2019/01/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu_sv-1.pdf