Metsästyslain muutoksia

METSÄSTYSASETUS JA MUISTIO V. 2016

Metsästyskausi lähestyy – Ampumaratakausi on parhaimmillaan

Tiedote. Julkaistu: 10.07.2019, 09:30
Suomen riistakeskus

Elokuussa alkaa uusi metsästysvuosi, joten metsästäjien on syytä kaivaa aseet kaapista ja suunnata ampumaradalle.  Hyvän riistalaukauksen vaatima ampumavarmuus syntyy vain harjoittelemalla.

Muutama ratareissu on tarpeen kaikille metsästäjille. Haulikolla osuminen perustuu pitkälti lihasmuistiin ja rutiiniin, jotka kaipaavat tauon jälkeen herättelyä. Kiväärillä osuminen puolestaan vaatii puhtaan laukaisun harjoittelua, jotta metsästystilanteessa ei tule nykäistyä. Samalla varmistutaan kiväärin oikeasta kohdistuksesta.

Metsästettäessä ei tule ampua ylipitkille matkoille, jotta vältytään haavakoilta. Rataharjoittelun kautta muodostuu käsitys omista ampuma- ja etäisyydenarviointitaidoista, jotka tulee tiedostaa käytännössä. Jos tilanne metsästettäessä ei ole suotuisa, on parempi jättää ampumatta. 

Mikään ei ole harmillisempaa kuin huomata metsällä, ettei ase toimi. Kesän harjoituskäynneillä saadaan varmuus aseen kunnosta, ja jos aseessa on vikaa, se ehditään korjata ennen kauden alkua. Mikä tärkeintä, rata-ammunta palauttaa mieleen aseen oikean ja turvallisen käsittelyn, jotka ovat jokaisen metsästäjän ykkösasia.

Alueen ampumaratojen aukioloaikoja voi tiedustella metsästys- ja ampumaseuroilta sekä riistanhoitoyhdistykseltä. 

Jaktsäsongen närmar sig – Skjutbanesäsongen pågår som bäst

Pressmeddelande. Publicerad: 10.07.2019, 09:30
Suomen riistakeskus

I augusti börjar ett nytt jaktår, därför är det skäl till att jägarna plockar fram vapnen ur skåpen och åker till skjutbanan. Skjutsäkerheten som krävs för ett välriktat viltskott uppnår man endast genom träning.

För alla jägare är några resor till skjutbanan nödvändig. En träff med hagelgeväret grundar sig till stor del på muskelminne och rutin, vilka behöver återuppväckas efter pausen. Att träffa med gevär kräver för sin del åter igen träning av ren avfyrning, för att man i en jaktsituation inte ska rycka av skotten. Samtidigt försäkrar man sig om att geväret är inskjutet.

För att undvika skadskjutningar då man jagar ska man inte skjuta på för långa avstånd. Genom träning på skjutbanan bildar man sig en uppfattning om den egna skjutfärdigheten och förmågan att göra avståndsbedömningar, vilka man i praktiken bör ha insikt om. Det är bättre att låta bli att skjuta, om förhållandena under jakten inte är gynnsamma.

Det finns inget mer beklagansvärt än att i skogen upptäcka att vapnet inte fungerar. Med sommarens träningsbesök försäkrar man sig om vapnets skick, och om det då är något fel på vapnet hinner man reparera det innan säsongen börjar. Det viktigaste är, att banskyttet får en att på nytt komma ihåg en korrekt och säker vapenhantering, som är varje jägares prioritet nummer ett.  

Man kan begära information om öppethållningstiderna för skjutbanorna i området av jakt- och skytteföreningarna samt av jaktvårdsföreningarna.