Mukavaa kevättä!

Metsästysasetuksen muutos

Muutos löytyy alla olevasta tiedostosta.

Metsähallituksen kanalintukausiluvat haettavissa huhtikuussa.

Metäshallituksen ensi syksyn kanalintukausiluvat ovat haettavissa 1.–30. huhtikuuta.

Lisätietoja eräluvat.fi sivuilta.

RIISTAKESKUS TIEDOTTAA!

VALKOHÄNTÄPEURALUVAT 2021-22

Viime kaudella valkohäntäpeuroja kaadettiin koko maassa ennätykselliset noin 70 000 yksilöä, josta suuri kiitos metsästäjille. Kasvaneesta saalismäärästä huolimatta peurakanta on kasvanut edelleen. Kasvu on voimakkainta ennestään jo tiheillä alueilla.

Tänä keväänä asetettiin ensimmäistä kertaa hirvitalousaluekohtaiset peurakantatavoitteet. Tavoitteet on asetettu yhteistyössä sidosryhmien ja metsästäjien kanssa.

Lue lisää riistakeskuksen sivuilta: https://riista.fi/peuralupamaaraa-tarve-lisata-huomattavasti-kannan-leikkaamiseksi/

KURSSITUSTA KEVÄÄN AIKANA!

Uusille riistanhoitoyhdistysten jht-toimijoille koulutukset järjestetään koronan vuoksi verkossa webinaareina. Koulutusten liittymislinkit julkaistaan huhti-toukokuussa tapahtumatiedoissa riista.fi -sivulla sekä Oma riista viestillä. Halutessaan myös kertauskoulutuksen voi suorittaa osallistumalla webinaariin. Koulutukset tulevat olemaan toukokuussa seuraavasti:

ke 12.5. Metsästäjätutkinnon vastaanottajat 18-20

ke 19.5. Ampumakokeen vastaanottajat 18-20

ke 26.5. Metsästyksen valvojat 18-21

Metsästäjän oppaan hankinta
Oppaan voi hankkia esimerkiksi Suomen riistakeskuksen kaupasta. Nettiosoite kauppaan on alla. Hinta näyttää olevan 30 euroa oppaalta.
https://kauppa.riista.fi/tuoteryhma/metsastajatutkinto/681447

Riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset suositellaan siirrettäväksi myöhemmäksi

Tiedote. Julkaistu: 25.01.2021, 09:00
Suomen riistakeskus

Koronatilanteen vuoksi Suomen riistakeskus suosittelee riistanhoitoyhdistyksiä siirtämään helmikuulle ilmoitetut vuosikokoukset myöhempään ajankohtaan. Tarkoitus on varmistaa kaikkien jäsenten turvallisuus ja mahdollisuus osallistua kokoukseen. 

Suomen riistakeskus ohjeistaa riistanhoitoyhdistyksiä siirtämään helmikuulle ilmoitetut vuosikokoukset myöhemmin pidettäviksi ja ilmoitettaviksi. Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys mahdollistaa vuosikokousten siirtämisen.

Kokousten siirtämisellä otetaan huomioon jäsenten turvallisuus.

- Vuosi 2021 on riistanhoitoyhdistyksissä vaalivuosi ja kokouksiin on odotettavissa tavallista suurempi määrä osallistujia. Kokouksen siirtäminen myöhempään ajankohtaan varmistaa kaikille yhdistyksen jäsenille yhtäläisen ja turvallisen mahdollisuuden osallistua kokoukseen, suunnittelija Sirpa Kuhlström Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Riistanhoitoyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita ja päättävät vuosikokousten järjestämisestä itsenäisesti. Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes vuosikokous pidetään ja valinnat toimikaudelle 2021–2024 tehdään.

Riistanhoitoyhdistysten kokoustiedot löytyvät riista.fi-sivuston tapahtumahausta.

 

Uusi vieraspeto.fi-sivusto jakaa tietoa minkin ja supikoiran pyynnistä

Tiedote. Julkaistu: 21.01.2021, 09:00
Suomen riistakeskus

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavien minkkien ja supikoirien pyynti on tärkeää Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. SOTKA-vieraspetohankkeen julkaisema sivusto antaa ohjeita, miten jokainen voi toimia ongelman ratkaisemiseksi sekä tarjoaa pienpetopyytäjille eväitä monipuoliseen pyyntiin

 

Hirvien lentolaskenta pidettiin 16.1. - 19.1.2021 välisenä aikana helikopterilla. Hirvien lukumäärä oli alle metsästyksen lopussa tehtyjen arvioiden.

Ruoveden riistamhoitoyhdistyksen vuosikokous 10.2.2021 on peruttu. Kokous järjestetään myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Alla ovat tiedostoina hallituksen hyväksymä vuosikokousaineisto.

Poliisin päivitetty ohje suurpetotoiminnassa, poistuu v. 2021

Koira jäi susien saaliiksi

Ruoveden Kekkosella joutui hirvikoira susien saaliiksi lauantaina 28.11.2020. Juttu tapahtumasta löytyy ruovesi-lehti.fi sivuilta.

Metsähallituksen kysely luonnonpuiston käytön kehittämiseksi

Metsähallituksen Järvi-Suomen luontopalvelut on käynnistänyt Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen syksyllä 2020. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla sovitetaan yhteen alueen luonnonsuojelun, virkistyskäytön, luontomatkailun ja muun käytön tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla suunnitellaan esimerkiksi reittien ja taukopaikkojen kehittämistä puiston käyntimääriä paremmin vastaaviksi.
Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta: https://www.metsa.fi/helvetinjarvi-suunnittelu
Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).
Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille on julkaistu karttapohjainen verkkokysely. Siihen toivotaan kaikilta kiinnostuneilta mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä: http://mpt.link/helvetinjarvikysely
Työn edetessä julkaistaan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos alkuvuonna 2021. Luonnos tulee nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille ja se lähetetään myös lausunnolle keskeisille sidosryhmille, esimerkiksi teille Ruoveden riistanhoitoyhdistykselle. Myös Ruoveden Metsästysseuralle, Visuveden hirvimiehille, Kurun erämiehille, Pyydysperän paukulle ja Pourun erämiehille on tarkoitus lähettää lausuntoluonnos nähtäville.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta Riistawebistä.