Uusi vieraspeto.fi-sivusto jakaa tietoa minkin ja supikoiran pyynnistä

Tiedote. Julkaistu: 21.01.2021, 09:00
Suomen riistakeskus

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavien minkkien ja supikoirien pyynti on tärkeää Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. SOTKA-vieraspetohankkeen julkaisema sivusto antaa ohjeita, miten jokainen voi toimia ongelman ratkaisemiseksi sekä tarjoaa pienpetopyytäjille eväitä monipuoliseen pyyntiin

 

Hirvien lentolaskenta pidettiin 16.1. - 19.1.2021 välisenä aikana helikopterilla. Hirvien lukumäärä oli alle metsästyksen lopussa tehtyjen arvioiden.

Ruoveden riistamhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään 10.2.2021 alustavasti OP:n tiloissa. Paikka ja aika saattavat myös vaihtua korona-tilanteen takia.

Poliisin päivitetty ohje suurpetotoiminnassa, poistuu v. 2021

Tomi Nippalan jämpti Talvisillan Topi syntynyt 9.4.2018. voitii hirvenhaukun SM-kilpailut perjantaina 27.11.2020. Koira on jo Suomen käyttövalio. Hieno suoritus nuorelta koiralta.

Koira jäi susien saaliiksi

Ruoveden Kekkosella joutui hirvikoira susien saaliiksi lauantaina 28.11.2020. Juttu tapahtumasta löytyy ruovesi-lehti.fi sivuilta.

Metsähallituksen kysely luonnonpuiston käytön kehittämiseksi

Metsähallituksen Järvi-Suomen luontopalvelut on käynnistänyt Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen syksyllä 2020. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla sovitetaan yhteen alueen luonnonsuojelun, virkistyskäytön, luontomatkailun ja muun käytön tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla suunnitellaan esimerkiksi reittien ja taukopaikkojen kehittämistä puiston käyntimääriä paremmin vastaaviksi.
Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta: https://www.metsa.fi/helvetinjarvi-suunnittelu
Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).
Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille on julkaistu karttapohjainen verkkokysely. Siihen toivotaan kaikilta kiinnostuneilta mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä: http://mpt.link/helvetinjarvikysely
Työn edetessä julkaistaan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos alkuvuonna 2021. Luonnos tulee nähtäville ja kommentoitavaksi Metsähallituksen verkkosivuille ja se lähetetään myös lausunnolle keskeisille sidosryhmille, esimerkiksi teille Ruoveden riistanhoitoyhdistykselle. Myös Ruoveden Metsästysseuralle, Visuveden hirvimiehille, Kurun erämiehille, Pyydysperän paukulle ja Pourun erämiehille on tarkoitus lähettää lausuntoluonnos nähtäville.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta Riistawebistä.