KARHU KAADETTU 8.10.2020

Yhteislupa-alueen metsöstäjä kaatoi alueelle myönnetyn kaatoluvan mukaisen ison uroskarhun.

 

AMPUMAKOKEET PÄÄTTYIVÄT RUOVEDELLÄ

Ruoveden rhy:n järjestämät ampumakokeet päättyivät tänään lauantaina 26.9.2020. Päivä oli olosuhteilta erittäin hyvä ammunnan kannalta. Suorituksia oli myös kiitettävästi, eniten kaikista ampumakokeista.
Lämmin kiitos kaikille syksyn aikana pidettyjen ampumakokeiden valvojille ja järjestäjile. Kaikki sujui hyvin. Ensi vuonna taas uudet kujeet!

 

 

 

Metson ja teeren talvimetsästysalue laajenee

Tiedote. Julkaistu: 07.09.2020, 09:00
Suomen riistakeskus

Metsäkanalintujen metsästys alkaa torstaina. Metsästysajat ovat edellisvuoden tapaan pitkät, ja urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallitaan rajoitetusti tammikuussa. Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan metsästysalueensa lintutilanne ja metsästämään vastuullisesti.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut suotuisaa, ja pääosin lintutiheydet ovat 2000-luvun keskimääräisen tason yläpuolella. Syksyn metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta.

Kuluvan vuoden metsästysajat ovat alla olevassa linkissä.

Linkki: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

 

PDF-tiedostoHirvi 6.9.20.pdf (98 kB)
Hirvimestaruuskilpailu su 6.9.2020
PDF-tiedostoHaulikko 2020.pdf (90 kB)
Haulikkokilpailu 13.8. ja 27.8.2020

TOIMINTAKALENTERI

Ohessa on kuluvan vuoden Toimintakalenteri. Ampumaradan käyttöajat ovat seuraavat:

Arkisin klo 08 - 20.00

Lauantaisin klo 08 - 18

Sunnuntaisin ko 12 - 18

Juhlapyhina ja niiden aattoina ampumaradat eivät ole käytössä.

Pyynikkilän yleisötapahtumien ja teatteriesitysten aikana radat eivät ole käytössä. Turvataan häiriöttömät tilaisuudet ja annetaan katsojille sekä esiintyjille täysi nautinnon mahdollisuus!

Toimintakalenteri 2020

PDF-tiedostoToimintakalenteri 2020.pdf (202 kB)
Toimintakalenteri 2020

 

Metsästyskausi käynnistyi kyyhkyillä ja peltohanhilla

Tiedote. Julkaistu: 05.08.2020, 09:00
Suomen riistakeskus

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa 10.8. Samalla alkaa hanhien peltometsästys: merihanhen rannikolla ja kanadanhanhen koko maassa.

HAULIKKOKILPAILU

Kilpailu pidetään torstaina 13.8.klo 18.00 alkaen.

Pienpetojen näytteenotto myyräekinokokkiseurantaan. Erityisesti kettujen ja supikoirien osalta.

PDF-tiedostoEkinokokkinäytteet_03-2020.pdf (198 kB)
Ekinokokkinäytteet
PDF-tiedostoEkinokockosprov_03-2020.pdf (189 kB)
Sama ruotsiksi

 

Yhden karhun kaatolupa on myönnetty

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää poikkeusluvan seuraavasti:
Karhu 1 kpl 20.08.2020 - 31.10.2020

Karhun poikkeuslupiin reilu nousu

MS Word -tiedostoKarhun poikkeuslupiin reilu nousu.docx (16 kB)
karhun kaatojen poikkeusluvat

TEEMA: SOTKA-hankkeen ja HELMI–ohjelman yhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja. Ympäristöministeriön HELMI-ohjelmassa kunnostetaan tällä hallituskaudella 80 arvokasta lintuvettä. Maaseudun riistakosteikot ja lintuvesien suojelualueet muodostavat yhdessä vesilinnuille elintärkeän verkoston.

Miten kosteikkojen perustaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman vaikuttavasti? Miten voidaan parantaa riista- ja ympäristöhallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä vesilintujen levähdysalueverkoston toteuttamiseksi? Syövätkö vieraspedot minkki ja supikoira lintuvesien suojelualueiden poikastuoton suihinsa? Minkälaisia mahdollisuuksia riistanhoitoyhdistyksillä olisi aktivoida vieraspetopyyntiä lintuvesien ympäristössä? Minkälaisia uusia yhteistyöverkostoja on luotava toiminnan tehostamiseksi? Onko vastuut ja roolit selvät, kuka tekee mitäkin?

Näihin ja muihin kysymyksiin pyrimme löytämään yhdessä vastauksia seminaarissa - mikä neuvoksi?

Seminaari järjestetään Skype for business -etäyhteydellä.

Seminaarin ohjelma on alla olevassa tiedostossa.

Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta on tullut 4.5.20 voimaan. Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.

PDF-tiedostoMetsästyslain 21 § väliaikainen muutos.pdf (94 kB)
PDF-tiedostoMetsästyslain 21 § väliaikainen muutos_sv.pdf (99 kB)

RIISTAN VUOKSI JULKAISU

Riistan vuoksi on Suomen riistakeskuksen sidosryhmäjulkaisu, joka kertoo riistaeläinkantojen hoitosuunnitelmien taustoista, suunnitelmien etenemisestä ja tuloksista sekä käsittelee riistapolitiikan ajankohtaisia aiheita.

Löydät uuden Riistan vuoksi -verkkojulkaisun osoitteesta www.riistanvuoksi.fi

Under nedanstående adress finner du den nya För viltet – webbtidningen.

www.riistanvuoksijulkaisu.fi

För viltet är Finlands viltcentrals intresseorganisationspublikation. För viltet informerar om bakgrunden till viltstammarnas förvaltningsplaner, hur planerna framskrider och resultaten samt behandlar aktuella viltpolitiska ärenden.

Om du i fortsättningen inte vill ha information om den nya webbtidningen, så vänligen annullerar din prenumeration genom att sända ett meddelande till adressen tiedote@riista.fi

Maastosta löytyneistä kuolleista eläimistä ilmoittaminen

PDF-tiedostoIlmoita_kuolleista_ja_sairaista_luonnovaraisista_eläimistä_fi.pdf (398 kB)
Ilmoita kuolleista ja sairasita eläimistä (suomi)
PDF-tiedostoIlmoita_kuolleista_ja_sairaista_luonnovaraisista_eläimistä_SV.pdf (399 kB)
Ilmoita kuolleista ja sairasita eläimistä (ruotsi)
PDF-tiedostoLuonnonvaraisten eläinten seuranta_2020.pdf (1.1 MB)
Lunnonvaraisten eläinten seuranta

Ruokaviraston ohje luonnossa liikkujalle: ilmoita kuolleista ja sairaista luonnonvaraisista eläimistä sekä lähetä niitä tutkittavaksi.

Ohje löytyy myös Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/ilmoita-havaintosi-kuolleesta-elaimesta/

Majavajahtia

Tuntematon tiedostomuotoKeväinen majavajahti tuottaa elämyksiä ja ehkäisee vahinkoja.eml (17 kB)
Majavan metsästys alkaa 20. elokuuta ja jatkuu huhtikuun loppuun. Kanadanmajavaa metsästetään maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. Euroopanmajavan metsästäminen vaatii Suomen riistakeskuksen myöntämän pyyntiluvan.

VUODEN NUORI METSÄSTÄJÄ, PIENPETOJEN PYYNTIKILPAILU

MS Word -tiedostoRRHY_nuori_metsästäjä_ja_pienpetopyyntikilpailun_säännöt.docx (14 kB)
Vuoden nuori metsästäjä ja pienpetopyynnin säännöt

HIRVILUPIEN SUUNNITTELUPALAVERI OP:N TILOISSA TIISTAINA 14.4.20 KLO 18.00 ALKAEN ON PERUTTU VIRUSTILANTEEN TAKIA

 

MATKA RIIHIMÄELLE ON SIIRRETTY ALKUSYKSYYN

 

SEURUEET OVAT TÄNÄÄN 20.3. SAANEET PERUSTEET LUPAHAKEMUKSILLE SYKSYN JAHTIA VARTEN. lUPAHAKEMUKSET PITÄÄ OLLA PALAUTETTUNA POHJOIS-HÄMEEN RIISTAKESKUKSELLE  VIIMEISTÄÄN 30.4.

 

 

 

AMPUMAKOKEESSA HUOMIOITAVAT MUUTOKSET

Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuivat – vaikutusta myös ampumakokeeseen

Metsästysasetuksen 16 a § päivitettiin 1.3.2020 lyijyttömiä luoteja koskevien paino- ja osumaenergiavaatimusten osalta seuraavasti:

2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

  c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea

VaiKutus ampumakokeeseen

Lyijyttömillä luodeilla ampumakokeessa noudatetaan uusia, matalampia paino- ja tehorajoja.  Lyijyä sisältävillä luodeilla paino- ja energiavaatimukset ovat ennallaan.

Aseen lainaaminen ampumakokeessa

Maaseudun Tulevaisuudessa uutisoinnissa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.939601) kyseenalaistettiin laina-aseen käyttökielto ampumakokeessa. Asia herätti keskustelua ja kyselyitä riistakeskukselle. Tulevana kautena toimimme edelleen voimassa olevien säännösten perusteella eli ampumakoeasetuksen ja sen muistion mukaisesti.

Muistiossa:

Pykälän 2 momentin mukaan ampujan olisi lisäksi esitettävä ammunnanvalvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Vaatimuksella pyrittäisiin siihen, että ampujalla on käytössään ampumakokeessa itselleen tuttu ase ja että tämä varmistetaan ennen kuin ampuja alkaa suorittaa ampumakoetta.

MMM:n muistio: asetus ampumakokeesta löytyy:

https://mmm.fi/documents/1410837/5001717/Promemoria+%28p%C3%A5+finska%29.pdf/44c238c2-f2c9-4818-bfd2-672848122e52

Jokaisen ampumakokeen vastaanottajan on syytä kerrata aina ennen ampumakokeen valvontavuoroa Suomen riistakeskuksen päivitetty ampumakoeohjeistus  https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2018/04/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu.pdf

och på svenska https://www.riistainfo.fi/wp-content/uploads/2019/01/ohje_ampumakoe_muutos_2020_helmikuu_sv-1.pdf

 

 

 

ILVEKSEN PYYNTILUPA 2019 - 2020 KAHDELLE YKSILÖLLE

ML 41 A §:N MUKAINEN KANNANHOIDOLLINEN POIKKEUSLUPA

Jahtialue sijaitsee ruoveden virtain ylöjärven ja

mänttä vilppula alueella,

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää poikkeusluvan seuraavasti:

Ilves 2 kpl 01.12.2019 - 29.02.2020

Poikkeuslupa ei koske ilveksen naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa.

 

 

Supikoiran ja minkin pyyntiin tulossa merkittäviä muutoksia

 

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettuun lakiin, metsästyslakiin ja niiden nojalla annettuihin asetuksiin on tullut muutoksia.

Supikoira, minkki, piisami, pesukarhu ja rämemajava siirtyvät riistalajeista haitallisiksi vieraslajeiksi, joiden pyydystäminen ei enää ole metsästystä, vaan tappamista ja hävittämistä. Niiden pyyntiin ei vaadita metsästyskorttia, mutta pyyntiin tulee olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa.

Muutokset astuvat kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2019 alkaen.

Muutoksilla on vaikutusta niin pyynnin käytännön toteuttamiseen kuin myös metsästysseurojen vuokrasopimusten tekemiseen jatkossa. Olemme julkaisseet tietoa asiakokonaisuudesta alla olevilla verkkosivuilla.

https://www.riistainfo.fi/haitalliset-vieraslaji

https://riista.fi/metsastysseurat-huomioikaa-vieraslajilainsaadannon-muutos-metsastysvuokrasopimusten-teossa/

Riistanhoitoyhdistykset voivat osaltaan levittää tietoa muutoksista ja huomioitavista asioista alueensa metsästysseuroihin.

 

Eräitä rauhoitusaikoja Valtioneuvoston päätöksellä. Koskee myös naakkaa.

PDF-tiedostoNaakka palasi pyydettävien lajien joukkoon.pdf (258 kB)
Naakka on taas pyydystettävä lintu

JUHANI SILLANPÄÄLLE KULTAINEN ANSIOMERKKI

Suomen riistakeskuksen hallitus on myöntänyt toiminnanohjaaja Juhani Sillanpäälle kultaisen ansiomerkin 27.2.2018 kiitoksena ja tunnustuksena riistatalouden eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Merkki luovutettiin Pohjois-Hämeen riistakeskuksessa torstaina 22.3.2018

AJANTASAISET METSÄSTYSLAIN MUUTOKSET KOOTUSTI

 

Metsästyslain ja –asetuksen muutosten myötä Koulutusportaaliin Metsästystä koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset –sivuston. Sivujen suora osoite on: https://koulutus.riista.fi/lait-ja-asetukset/ Sivuille pääsee myös Koulutusportaalin Lait ja asetukset kurssikategorian kautta. Kurssikategoriasta löytyy linkit myös ajantasaiseen metsästystä koskevaan lainsäädäntöön (Finlex).
Klikkaamalla vihreä tekstin alla olevaa kohtaa pääsee suoraan muutoksiin.

 

 

ASELUPAHAKEMUKSEN KOUKEROISTA TIETOA

Ostetaan/Myydään palstalla on tositarina eräästä tapauksesta. Kannattaa lukaa. Siellä on myös kahdesta hirvikivääristä myynti-ilmoitus.

MUKAVAA JAHTIKAUDEN ALKAMISEN ODOTTELUA!