Ampumakokeet jatkuvat Pappilankylän ampumaradalla la 13.8.klo 12.00.

Metsästäjätutkintokoulutus jatkuu ampumaradan majalla 13.8. klo 12.00. Kurssimaksu vain 50 euroa. Ilmoittautuminen ennakkoon Juhani Sillanpäälle: juhani.sillanpaa@phpoint.fi

Metsästäjätutkinto ampumaradan majalla ma 15.8. klo 17.00 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen 
puh 040 5419995/Sillanpää.

Karhun poikkeuslupamäärä pieneni
13.7.2022 12:00:00 | Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus on myöntänyt 197 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 159 lupaa edellisvuotta vähemmän. Luvat on kohdennettu Suomen vahvimman karhukannan alueille.

Ruovedellä kaatolupa on myönnetty yhdelle karhulle

Pohjois-Hämeen riistakeskus on myöntänyt yhden karhun kaatoluvanajalle 20.8.2022 - 31.10.2022

Lupaa oli haettu kahdelle karhulle Hakemusalue: Pinta-ala 165447 ha, joka käsittää ytenäiset alueet Ruoveden ja Virtain alueella.
Ruoveden eteläosiin ja eteläisten kuntien alueelle haettu kaatolupa on hylätty.

Kauden 2022 - 23 hirvieläinten kaatoluvista on tullut päätökset

Nyt on aika tarkkuuttaa aseet ja käydä muutenkin harjoittelemassa.

Suomen susikannan painopiste yhä enemmän lännessä

Tiedote. Julkaistu: 21.06.2022, 13:00
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan maaliskuussa 2022 Suomessa oli todennäköisimmin 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria. Edellisvuoteen verrattuna reviirien kokonaismäärä on kasvanut Länsi-Suomessa.

 

Yllä olevan raportin linkki löytyy täältä.

Vuoden 2022 Toimintakalenteri rhy:n hallituksen kokouksessa 24.5.2022 päättämä on alla.

Toimintakalenterin tapahtumat löytyvät myös Oma riistan kautta.

Timo Salonen on nimitetty metsästyksen valvojaksi ajalle 9.5.2022 - 31.7.2026.

KHO:n uunituore päätös aseluvista on sivulla Lait ja asetukset

Hirviseurueiden lupakokous pidettiin OP:n tiloissa. Paikalla olivat lähes kaikkien seuruediden edustajat. Lupakokouksenn jälkeen oli yhteislupaan liittyvien seurueiden allkekirjoituksen yhteislupaan liittymisestä. Alla kuva kokouksen osanottajista ja historiallinen kuva yhteislupaan lahtijöistä.

Yhteislupaan liittyivät Marcus Hackman, Jarkon hirviseurue, Kekkosen Erä, Mäen hirviseurue, Pihlajalahden Eräveikot, Pourun Erämiehet, Riekkolan Riistamiehet ja Ruoveden Metsästysseura. Luvan ulkopuolelle jäi vielä 7 seuruetta. 

Suomen karhukannan kasvu on taittunut

Tiedote. Julkaistu: 12.04.2022, 09:33
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen karhukannan kasvun taittuneen. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2250–2400 yksilöä ennen elokuussa 2022 alkavaa metsästyskautta. Arvio on noin 16 prosenttia pienempi kuin vuoden 2021 arvio.

Viimeksi kuluneina neljänä vuotena karhua on metsästetty aiempaa voimakkaammin, ja kannan kasvu näyttäisi pysähtyneen. 

– Tämä vastaa kannanhoidollista tavoitetta katkaista vuonna 2014 alkanut kannan kasvu. Kannan taittuminen on kuitenkin ollut epätasaista: karhujen määrä pieneni selvimmin itäisessä Suomessa, missä metsästysverotus oli suurta, kun taas läntisessä Suomessa karhukanta sen sijaan jopa hivenen kasvoi, kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Karhun kanta-arvio perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin pentuehavaintoihin, joista on arvioitu erillisten pentueiden lukumäärä. Vuoden 2021 aikana tallennettiin 1 129 pentuehavaintoa, joissa tavattiin vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu. Pentueiden lukumääräksi arvioitiin 212–246. Kokonaisyksilömäärä saadaan kertomalla pentueiden lukumäärä kertoimella 10.

Lisätietoja:

Tutkija Samuli Heikkinen, puh. 029 532 7873, samuli.heikkinen@luke.fi
Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, puh. 029 532 7411, ilpo.kojola@luke.fi

 

Pourun Erämiehet juhlivat 60+2 vuoden taipaletta Pukkilassa 2.4.2022. Sali oli täynnä juhlayleisöä. Alla on kaksi kuvaa juhlista.

Kuolinpesän aseita sivulla Toiminta/Myytävänä

RRHY:n vuosikokous pidettiin OP:n kokoustiloissa 9.2.2022 klo 18.00 alkaen. 
Riistakeskuksen ajankohtaisen katsauksen pitää riistapäällikkö Jani Körhämö. Hän käsitteli jahtitilannetta, suurpetotilannetta ja yhteislupa-asiaa. Hannu Pessi ja Marko Aaltonen valittiin uusina varamiehiksi. Toimintakertomus, tilit ja Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Paikalla oli 20 jäsentä, joilla oli 22 ääntä. Äänestyksiä ei ollut. Alla on muutama kuva kokouksesta.

Hakemukset suden kannanhoidolliseen metsästykseen ratkaistu

Tiedote. Julkaistu: 29.12.2021, 12:00
Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on tehnyt neljä myönteistä poikkeuslupapäätöstä, joilla voidaan metsästää 18 sutta kannanhoidollisessa metsästyksessä.

Poikkeusluvilla voidaan metsästää kahdeksan sutta Kuhmon Saunajärven laumasta, kaksi sutta Liminka-Lumijoen alueelta Revonlahden parista, viisi sutta Kauhajoki-Karvian alueelta Lauhanvuoren laumasta ja kolme sutta Someron, Nummi-Pusulan ja Tammelan alueelta Somerniemen laumasta.

Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan enimmäismäärä oli 20 sutta, josta on vähennettävä tietoon tullut kuolleisuus asetuksen voimaantulon jälkeen. Asetuksen voimaantulon jälkeen yksi susi on kuollut törmättyään junaan, joten enimmäismäärä oli 19 sutta. Lisäksi poikkeuslupia oli mahdollisuus kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

Yksi myönteinen päätös jokaiselle suuralueelle

Suomen riistakeskus on määritellyt Suomesta neljä suuraluetta, joissa susitiheys on tavanomaista suurempi.

  • Suomen riistakeskus Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon muodostama alue
  • Suomen riistakeskus Oulun alue
  • Suomen riistakeskus Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Satakunnasta Pohjois-Satakunnan muodostama alue
  • Suomen riistakeskus Varsinais-Suomen, Satakunnasta Etelä-Satakunnan, Uudenmaan ja Etelä-Hämeen muodostama alue.

Suomen riistakeskus

 

Ampumakoe Ruovedellä on seuraavan kerran kesän lopulla 2022..

Seuraava metsästäjätutkinto on loppukesästä 2022. 

Ruoveden rhy:n hirvimestaruuskilpailut 12.9.2021 sateisessa säässä.

Pohjois-Hämeen riistakeskus on nimittänyt JHT-tehtäviin esitetyt. Toimikausi on 1.8.2021 - 31.7.2026. Nimitys on nähtävissä jokaiselle omariista-palvelussa.

Metsästysasetuksen muutos

Muutos löytyy alla olevasta tiedostosta.

Metsästäjän oppaan hankinta
Oppaan voi hankkia esimerkiksi Suomen riistakeskuksen kaupasta. Nettiosoite kauppaan on alla. Hinta näyttää olevan 30 euroa oppaalta.
https://kauppa.riista.fi/tuoteryhma/metsastajatutkinto/681447

Uusi vieraspeto.fi-sivusto jakaa tietoa minkin ja supikoiran pyynnistä

Tiedote. Julkaistu: 21.01.2021, 09:00
Suomen riistakeskus

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavien minkkien ja supikoirien pyynti on tärkeää Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. SOTKA-vieraspetohankkeen julkaisema sivusto antaa ohjeita, miten jokainen voi toimia ongelman ratkaisemiseksi sekä tarjoaa pienpetopyytäjille eväitä monipuoliseen pyyntiin

 

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:
1) kestävän riistatalouden edistäminen;
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta Riistawebistä.