Määräyksiä

JHT-TOIMIJAT ON NIMITETTY

Netin kautta kokeen tehneet tai kursseilla olleet JHT-toimijat on nimitetty tehtäviin Riistakeskuksen toimesta 1.8.2016 alkaen.

 

METSÄSTYSKORTIT

Uusi tiedote sivulla Metsästysaikoja ja määräyksiä!

 

UUSI UUTINEN

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista 2013
________________________________________

 

METSÄSTYSASETUS MUUTTUU 1.6.2013!!!!

Asetus on nyt muuttunut järkevällä tavalla. Ohessa on uusi asetus. Kiitos kansanedustajien valppauden!
 

Valtioneuvoston asetus

346/2013

metsästysasetuksen 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan metsästysasetuksen (666/1993) 16 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 270/2013,

seuraavasti:

16 §

Yleiset ampuma-asevaatimukset

Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu

kolme patruunaa, ei saa käyttää metsästyslain

5 §:ssä mainittujen lintujen eikä metsäjäniksen,

euroopanmajavan, suden, karhun,

hillerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren

norpan, kirjohylkeen ja hallin ampumiseen.

Sellaisen itselataavan aseen, jonka lippaaseen

mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa,

käytön kieltämisestä metsästyksessä säädetään

metsästyslain 33 §:ssä.

Metsästyksessä saa käyttää vain ampumaaselain

(1/1998) 6 §:n 2 momentin 1–3 ja

8 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta sekä

11 ja 12 kohdassa tarkoitettua ampumaasetta,

joka on vähintään 600 millimetriä

pitkä ja jonka piippu on vähintään 300 millimetriä

pitkä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta

2013.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Rami Sampalahti

PEURAILMOITUKSET

Peurojen kaatoilmoitukset on oltava RHY:llä viimeistään 7.2.xxxx.

KARHU, SUSI, ILVES ja SAUKKO SAANTOTODISTUKSET

Näin karhujahdin kohta alkaessa ja ilveshakemuksia kohta puolin odotellessa muistuttaisin, että jatkossa cites-lajeille haettavat laillisen saannon todistukset kirjoitetaan aluetoimistolta.
Metsästäjät ottakaa huomioon uusi käytäntö!
 

METSÄSTÄJÄTUTKINTOKOULUTUS

Koulutus aloitetaan, jos ilmoittautuu 6 halukasta.Kannattaa selvittää eri aseiden ominaisuudet, metsästysoikeus, koirien käyttö, saaliseläinten tunnistaminen, millaisilla hauleilla metsästetään eri eläimiä jne.

 

Toimintakalenteri


Toimintakalenteri on nähtävissä kotisivuilla.

Linkit
Sivustoa on päivitetty. Hyviä esityksiä otetaan vastaan!

 

UUTTA:
OTTO HÖLLIN VIESTI ASELUVISTA:

Selvittelin tuossa äsken Pirkanmaan poliisin käytäntöä metsästysperusteista aselupaa haettaessa metsästäjätutkinnosta annettavan todistuksen perusteella. Ylikonst. Mikko Aro kertoi Korkeimman hallinto-oikeuden linjanneen, ettei metsästyskortin puuttuminen ole peruste hylätä metsästysperusteista aselupahakemusta. Hakijan tulee silti uskottavasti selvittää mahdollisuutensa metsästää, varsinkin ensimmäistä aselupaa hakiessaan. Tässä tilanteessa riistanhoitoyhdistyksen kirjoittamasta todistuksesta on selkeästi hyötyä, mikäli tutkinnon suorittaja ei syystä taikka toisesta halua maksaa kuluvan, mahdollisesti päättyvän metsästysvuoden riistanhoitomaksua.

Oma näkemykseni on se, että uusien metsästäjien olisi erittäin suositeltavaa maksaa kuluvan vuoden riistanhoitomaksu myös näin kesän korvalla, sillä kuten muistatte, vakuutusturva kattaa myös kesäaikaisen ampumaharjoittelun.

 

POLIISIN TOIMINTAOHJE JA VALTUUDET

Poliishallituksen jalkaisema ohje, joka löytyy kohdasta Riistanhoitoyhdistys ja edelleen SRVA-toiminta.

 

METSÄN ELÄMÄÄ JA ELÄIMIÄ

Tälle sivulle laitetaan jäsenten lähettämiä kuvia. Käuhän katsomassa mitä löytyy!

*******************************************************************************************************************

SRVA-tapahtumista ilmoittaminen

- yhteyshenkilöt ilmoittavat tapahtumista nettilomakkeen avulla

-*******************************************************************************************************************