Vuosi 2018

MUUTOKSIA HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEEN

 RIISTAPÄÄLLIKÖN VIESTI 24.5.2018

Tiedoksenne MMM:n tuore tiedote metsästysasetuksen muutoksesta.

Muutoksia tuli mm. hirvieläinten metsästysaikoihin eli valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikaa (ilman koiraa) jatkettiin helmikuun 15. päivä saakka (tämä oli mm. Pohjois-Hämeen aluekokousesityksenä!). Vastaavasti hirven metsästysaikaa (ilman koiraa) jatkettiin tammikuun 15. päivään saakka

 

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/metsastysajat-muuttuvat-muutokset-voimaan-kesakuun-alussa

 

 

HIRVILUPIEN HAKEMISEN TAKARAJA MENI

Hirvilupien hakemisen takaraja meni, mutta kaikki hakivat ajoissa ja sovittuja määriä.
Kiitokset kaikille lupia hakeneille.

 

HIRVILUPAKOKOUS TO 5.4.2018

Hirvilupien suunnittelukokous pidettiin OP:n kerhotiloissa torstaina 5.4.2018 klo 18.00 alkaen. Vain kahdelta puuttui edustaja. Suositeltiin haettavaksi yhteensä 156 kaatolupaa.

Hirvilupakokous 5.4.2018