Majava

Majavavahinkojen vähentäminen

TIETOA MAJAVAKANNOISTA

 

Riistapäällikkö Jani Körhämö tiedottaa:

Luke on saanut analysoitua hirvijahdin yhteydessä kerätyt majava-aineistot. Keruumenetelmän siirtäminen Oma riistaan vaikutti selvästi ilmoittamisaktiivisuuteen, mikä näkyy etenkin kanadanmajavakannan selvänä kasvuna.

Majavatilanteesta saadaan nyt huomattavasti havainnollisempi tilannekuva. Pohjois-Hämeessä ollaan kriittisellä lajien kohtaamisvyöhykkeellä ja tämä tullee aiheuttamaan toimenpiteitä kanadanmajavakannan rajoittamiseksi.

Tässäpä tuoretta tietoa:

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/majavat/